Wieści ze świata Wikimediów

Praca: dyrektor/dyrektorka ds. operacyjnych (COO)

praca zdalna z regularnymi delegacjami, 3/4 etatu, czas określony (12 miesięcy)

O Wikimediach

Międzynarodowy ruch społeczny Wikimedia to grono społeczności oraz organizacji otwartej współpracy, których wspólnym celem jest dostarczenie całości ludzkiej wiedzy każdemu na świecie za pośrednictwem serwisów internetowych zwanych projektami Wikimedia, w tym Wikipedii. Społeczności i organizacje Wikimedia złożone są przede wszystkim z wolontariuszy. Ruch Wikimedia dba o jawność i przejrzystość działań, umiejętność współpracy ponad podziałami oraz o dobro wspólne. Cenimy niezależność i poszanowanie niezależności, bezinteresowność i uczciwość.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego mającą wyłączność na wsparcie społeczności projektów Wikimedia na terenie Polski. Finansowo i organizacyjnie wspieramy wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia. Gromadzimy zasoby na tzw. wolnych licencjach. Współpracujemy z instytucjami kultury, dziedzictwa, sztuki, edukacji i szkolnictwa wyższego. Promujemy wolne licencje i budujemy świadomość norm prawa autorskiego w zakresie tzw. wolnej kultury.

Jesteśmy pracodawcą zdalnym. Zatrudniamy 5 wysoko wyspecjalizowanych pracowników, w tym 4 zdalnych, stale współpracujemy z ok. 30 doświadczonymi wolontariuszami o różnych umiejętnościach i możliwościach czasowych, wspieramy kilkuset wolontariuszy z całej Polski, a z efektów naszej wspólnej pracy korzystają codziennie setki milionów osób na świecie.

Zmieniamy model zarządzania Stowarzyszeniem. Poszukujemy osoby, która przejmie od zarządu zadanie kierowania zespołem pracowników i we współpracy z zarządem stworzy inkluzywne, zdrowe procesy współpracy. Dyrektor ds. operacyjnych będzie sprawozdawał prezesowi zarządu Stowarzyszenia oraz będzie odpowiedzialny za wspieranie zarządu w kierowaniu Stowarzyszeniem zgodnie z ustaloną przez zarząd strategią w 3-letniej perspektywie kroczącej.

Zakres obowiązków

 • zarządzanie pracownikami na poziomie operacyjnym,
 • współpraca z członkami zarządu w zakresie zarządzania domenami działalności,
 • wspieranie zarządu w zakresie zarządzania zmianami organizacyjnymi,
 • stworzenie procesów oraz zarządzanie procesami i projektami w zakresie:
  • komunikacji pomiędzy pracownikami oraz w zespołach złożonych z pracowników i wolontariuszy,
  • zarządzania zadaniami (w tym weryfikacji postępów) i delegowania zadań,
  • onboardingu i offboardingu pracowników i wolontariuszy,
  • zapewnienia zarządowi i pracownikom stałego dostępu do przetworzonych danych na temat efektów działalności Stowarzyszenia, stanu wykorzystania budżetu, stanu wykonywania strategii i innych,
 • implementacja systemu zarządzania danymi i kontaktami (CRM),
 • wsparcie pracowników w zakresie budowania zespołów wolontariuszy,
 • poprawa efektywności (wyników działań) pracowników i wolontariuszy, w tym przez priorytetyzację zadań,
 • sporządzenie dokumentacji w zakresie zbudowanych procesów,
 • rekrutacja pracowników i wolontariuszy (w tym tworzenie profilów nowych ról oraz sourcing),
 • szkolenie pracowników i wolontariuszy, m.in. w zakresie zarządzania czasem i zawierania kontraktów w zespołach,
 • czuwanie nad zgodnością motywacji i priorytetów pracowników z wartościami, misją i strategią Stowarzyszenia,
 • inicjowanie projektów fundraisingowych, pozyskiwanie funduszy, grantów, partnerów,
 • optymalizacja i kontrola kosztów bieżących, przegląd zgodności dokumentów wewnętrznych z prawem pracy i prawem o stowarzyszeniach, weryfikacja prawnych możliwości optymalizacji procesów biurowych,
 • reprezentacja pracowników Wikimedia Polska przed polską i międzynarodową społecznością Wikimedia.

Wymagania

Doświadczenie i umiejętności

 • co najmniej 7 lat doświadczenia w pracy lub wykonywaniu świadczeń dla organizacji pozarządowych we współpracy z wolontariuszami,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na odległość,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w międzynarodowym zespole (biegła znajomość języka angielskiego),
 • partycypacyjne podejście do roli lidera, uznające wartość zróżnicowania doświadczeń i perspektyw oraz otwartość na nie,
 • aktywne słuchanie, moderowanie dyskusji, rozwiązywanie problemów w grupie,
 • łatwość w budowaniu zdrowej komunikacji z interesariuszami,
 • zdolność i gotowość do regularnych podróży służbowych z miejsca wykonywania pracy do biura Wikimedia Polska,
 • dostępność dla członków zarządu w dni robocze w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Dodatkowe

 • doświadczenie w edytowaniu projektów Wikimedia i dobra znajomość międzynarodowych struktur ruchu Wikimedia,
 • pasja i przekonanie o wartości otwartej wiedzy,
 • podzielanie wartości ruchu wolnej kultury: uznawanie walnej roli wolontariuszy w organizacji otwartej współpracy, podzielanie wartości neutralności światopoglądowej, jawności i otwartości życia publicznego, kierowanie się interesem społecznym (dobrem wspólnym),
 • znajomość Stowarzyszenia Wikimedia Polska i projektów Wikimedia oraz własne propozycje dalszego rozwoju Stowarzyszenia,
 • doświadczenie w pracy za pomocą narzędzi: Google Suite, Trello lub Asana, CiviCRM.

Oferujemy

 • pracę związaną z najpoczytniejszą edukacyjną stroną internetową,
 • pracę z zespołem kierowanym silnym poczuciem misji,
 • samodzielność w doborze stylu i godzin pracy,
 • pracę w międzynarodowym środowisku i częste okazje do pracy w językach obcych,
 • elastyczność co do formy zatrudnienia,
 • możliwość przedłużenia umowy pod warunkami pomyślnej zmiany modelu zarządzania oraz wykonywania obowiązków w sposób zgodny z oczekiwaniami zarządu.

Tryb rekrutacji

 • CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres zarzad@wikimedia.pl do 30 września 2019 (włącznie). W tytule maila prosimy wpisać: “Dyrektor ds. operacyjnych”.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z komisją rekrutacyjną. Rozmowy odbędą się w hotelu Hetman w Warszawie (ul. Kłopotowskiego 36, 03-717 Warszawa) w dniach 19-20 października 2019 (sobota lub niedziela).
 • Podpisanie umowy z wybranym kandydatem/kandydatką nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu decyzji komisji rekrutacyjnej przez zarząd.
 • Szczegółowych informacji udziela:
  Wojciech Pędzich
  Sekretarz Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  wojciech.pedzich@wikimedia.pl
  tel. 660 121 725

RODO

 • Sugerujemy umieścić w CV lub w liście motywacyjnym klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w kolejnych rekrutacjach przez okres 14 miesięcy”.
 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska (ul. Tuwima 95 lok. 15, 90-031 Łódź). Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@wikimedia.pl.
 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie ich zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji (opcjonalnie: oraz kolejnych rekrutacji przez okres 14 miesięcy), chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania danych. Możemy, w szczególności, przechowywać dane przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość wykorzystania ich w ramach rekrutacji. Dane będą przekazywane członkom zarządu oraz księgowym. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 • Względem danych osobowych kandydatom przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych;
  • prawa: do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych;
  • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 • Kandydatom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.